W grudniu 2008 roku Powiatowy Ośrodek Wsparcia przy pomocy Starosty Zamojskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach programy „Aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej" był organizatorem sześciodniowych warsztatów psychoterapeutycznych. Warsztaty odbywały się w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. J. Korczka w Krasnobrodzie. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie. W trakcie warsztatów odbyły się zajęcia psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne a także warsztaty plastyczne i integracyjne. Celem programu były działania ukierunkowane na zmianę negatywnego wizerunku osoby chorej psychicznie.

Uczestnicy Ośrodka korzystali ze wsparcia w ramach programu - Kształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Priorytetem programy było budowanie sieci wsparcia społecznego w oparciu o lokalną społeczność i najbliższe otoczenie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach programu odbyła się wycieczka do Kozłówki i Lublina, podczas której uczestnicy aktywnie brali udział w treningu budżetowym, umiejętności społecznych oraz spędzania czasu wolnego.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie realizował projekt systemowy pod nazwą „ Lepsze jutro", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniach 25.11- 08.12.2009 roku w ramach projektu odbył się 14 dniowy turnus rehabilitacyjny w sanatorium im. J. Korczaka w Krasnobrodzie, dla uczestników oraz ich rodzin.
Podczas turnusu zapewnialiśmy:

  • zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza,
  • pełne wyżywienie,
  • spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem,
  • zajęcia wraz z poradnictwem zawodowym prowadzone przez psychologa- doradcę zawodowego,
  • zabawę andrzejkową połączoną z ogniskiem,
  • wycieczkę 3-dniową na trasie Lublin - Warszawa - Kazimierz,
  • całodobową opiekę sprawowaną przez pracowników Ośrodka Wsparcia.
 
 
 
 

logo mpips smallPowiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie realizuje projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – edycja 2012 r.

© 2012 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie . Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies. Opracowanie strony: ZamNET & Hts Studio